Našim zákazníkom ďalej ponúkame aj servisné služby nasledovne:

  • Záručný servis
  • 24 h zmluvný servis
  • Nezmluvný servis podľa dohody
  • Servis robotov
  • Opravy strojov a zariadení
  • Zálohovanie PLC, HMI...
  • a ďalšie...