• Integrácia robotov do existujúcej linky
  • Vývoj a výroba nových liniek
  • Návrhy aplikácií